100 miljoen voor versnelling duurzame renovatieprojecten huurwoningen

Versnelling duurzame renovatieprojecten met regeling Renovatieversneller Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100 miljoen in de Renovatieversneller voor duurzame...

Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft minister Ollongren (BZK) per brief van 17 april 2020 aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. Relatie Omgevingswet...

Onderzoeksresultaten deels ingestorte AZ-stadion gepresenteerd

Ingestorte AZ-stadion door (hoge) neerwaartse windbelasting op de dakconstructie Onlangs heeft RoyalHaskoning DHV het eindrapport van onderzoek naar de technische oorzaken van het deels ingestorte AZ-stadion in Alkmaar gepresenteerd. Nagenoeg direct na het deels...