Flexwonen congres

Theater Buitensoos Stationsplein 1, Zwolle

Landelijk congres Flexwonen De provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 organiseren gezamenlijk het congres Flexwonen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig […]