Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Online

In 2022 wordt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Corporaties krijgen door deze wet te maken met een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Tijdens dit webinar op 11 februari 2021 hoort u wat de Wkb inhoudt en wat de gevolgen zijn voor corporaties als opdrachtgever van nieuwbouw. De wet wordt gefaseerd ingevoerd en start […]