OTL-ontwikkelingen binnen GWW

Online

BIM Loket kennisdelingsbijeenkomst OTL-ontwikkelingen binnen GWW Het BIM Loket organiseert op 22 januari een vierde bijeenkomst in een reeks die is gericht op kennisdeling over lopende OTL-ontwikkelingen binnen de GWW. In totaal worden acht kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd, waarvan de vierde dus is gepland op vrijdag 22 januari. Deze bijeenkomst zal verlopen via Zoom. Opnamen van de […]

NE21: Het Verkiezingsdebat

Online

Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te halen, moeten we op vrijwel alle thema’s versnellen. Een groeiende groep mensen staat te springen hieraan bij te dragen – van jong tot oud, van ondernemer tot werknemer, van links tot rechts. Wat ze verbindt, is dat ze tempo willen maken op weg naar de nieuwe […]

Verkenningssessie Gebiedsgerichte Energietransitie

Online

De Bouwcampus is in gesprek geweest met een aantal organisaties die met een vergelijkbare opgave zitten: de gebiedsgerichte energietransitie. Om die reden gaat De Bouwcampus met een kleine groep hierover in gesprek. Het doel van de verkenningssessie is om elkaars opgave te begrijpen en te verkennen waar de gedeelde uitdagingen liggen. Is het interessant om […]

A new era for construction & infrastructure

Online

We have great expectations for the construction and infrastructure sector to build smarter and leverage technology in the post-pandemic recovery to address social, environmental, and economic challenges. With new ways to use data to manage projects, we can benchmark life cycle costs, carbon, and social value while driving operational efficiencies. Join us to hear industry leaders discuss global trends that have accelerated during […]

€ 175

Themasessies Van Brienenoordbruggen

Online

Dinsdag 26 januari 2021 organiseert het Platform Stalen Bruggen de eerste online themasessie over de Van Brienenoordbruggen. Begin en eind maart volgen een tweede en een derde themasessie. Deelname is gratis na aanmelding. De doelstelling van het Platform Stalen Bruggen is om bestaande kennis te delen met bouwend Nederland en om internationale kennis te importeren […]

Network Unleashed Global #2

Online (Zoom)

Who said virtual networking was impossible? Network Unleashed challenges you to be open to unexpected encounters and spontaneous inspiration for an hour. Virtual, 8 times a year. During this power session you will be automatically and randomly linked to different real estate professionals. In small groups of three, you can expand your network 4x 15 […]

Gratis

Verkenningssessie functieneutraal vastgoed / toekomstgerichte werkplek

Online

Verkenningssessie functieneutraal vastgoed / toekomstgerichte werkplek De vraag naar en de functie van veel kantoorpanden is aan verandering onderhevig. In de praktijk zien we steeds vaker de wens om een oud kantoorpand om te bouwen naar een woning. Daarnaast wordt de laatste jaren ook meer hybride gewerkt. Dit brengt diverse technische en gedragsaanpassingen met zich […]

IT/(inter)nationale aansluiting

Online

Dik Spekkink, Alexander Worp en Lex Ransijn geven een update over een scala aan activiteiten en initiatieven, vanuit het programma IT/(inter)nationale aansluiting. Ook vertellen de kartrekkers van verschillende projecten in korte pitches wat er in 2020 is gebeurd en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar. Bovendien biedt het webinar een “Open Podium”: iedereen […]

Groene Huisvesters: Circulariteit door samenwerking in de keten

Online

Hoe kan jouw corporatie meer circulair werken? Hoe zorg je voor intern draagvlak onder collega’s? Welke keuzes maak je in de selectie van ketenpartners en wat betekent circulair werken voor de samenwerking? Graag gaan wij daarover het gesprek met jou aan. Kim Kerckhoffs en Sietse Jager van Talis delen hun ervaring met een circulair renovatieproject […]

Marktconforme verkoopprijs, ook bij dalende kostprijs!

Online

Hoe voorkom je dat jouw productiviteitswinst in de zak van de klant verdwijnt. Als ondernemer wil je de winstgevendheid van jouw bedrijf vergroten. Om dit te realiseren wordt vaak hard gewerkt aan het verhogen van de productiviteit. Ondanks investeringen in verbeterprogramma's zoals lean manufacturing, QRM  of investeringen in moderne machines en robotisering neemt de winstgevendheid […]

Internationaal zakendoen

Online

Hoe gaat zakendoen met andere landen er in de toekomst uitzien? Hoe vergroot je exportkansen? En hoe krijg je meer zekerheid over de bijbehorende verplichtingen, leveringen en betalingen? Internationaal zakendoen biedt veel mogelijkheden, maar het is belangrijk om ook de risico’s goed in beeld te brengen. Kortom: de hoogste tijd om je bij te praten […]

Zevende sessie brugdialogen

Online

Zevende sessie brugdialogen De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is […]

Samen meer nieuwbouw ontwikkelen met commerciële ontwikkelaars

Online

We ervaren allemaal hoe lastig het op het moment is om concrete nieuwbouwplannen op de rit te krijgen. Ieder heeft zijn eigen ervaringen: wat werkt wel en wat niet? We kunnen veel van elkaars ervaringen leren. Daarom organiseert het Team Nieuwbouw van Aedes een  reeks webinars over Nieuwbouw. Bij deze  webinars staat het leren van elkaar centraal en focussen […]

Conceptueel Bouwen, Hoe dan?

Online

Wat is het gedachtengoed achter conceptueel bouwen en hoe pakt een woningcorporatie dat aan. Dat is wat centraal staat tijdens de (digitale) kennissessie Conceptueel Bouwen, Hoe dan? op 28 januari 2021. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren: voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar hebben. Daarom zet de sector in op conceptueel bouwen. Bij conceptueel bouwen […]

Energielabel voor nieuwbouwwoningen

Online

Tweede bijeenkomst op donderdag 28 januari van 14:00 tot 16:00 In het veld leven nog heel veel vragen rond het nieuwe energielabel voor nieuwbouwwoningen dat per 1 januari 2021 in werking treedt. Om hier helderheid in te scheppen organiseren we een themagroep Energielabel voor nieuwbouwwoningen. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Het […]

Countering Corona // Corona Doelscenario’s

Online

BNA heeft nieuwe toekomstscenario’s ontwikkeld waarin de mogelijke gevolgen van de coronapandemie voor de architectenbranche en de architectenbureaus zijn verkend. Deze zijn in twee afzonderlijke publicaties uitgebracht. Catch Covid-19 zijn omgevingsscenario’s voor de branche als geheel, waarbij van buiten naar binnen wordt gedacht. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar een organisatie zelf geen invloed op […]

Nieuwe vastgoed eco-systemen. Wie is de regisseur?

Online

Nieuwe vastgoed eco-systeem. Wie is de regisseur? 2021 Is het jaar waarin grote verschuivingen plaats gaan vinden in de vastgoedwereld. Disrupters in de markt hebben laten zien dat het anders kan. Technologie biedt nieuwe voorspellende informatie. Taken gedefinieerd binnen de traditionele vastgoedpyramide verschuiven en nieuwe business ecosystemen* werken naar hun optimale vorm toe. Experimenten worden […]

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Online

Op 1 februari 2021 vindt de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats, dit keer in digitale vorm. We hopen jou daar ook te zien! In de transitie naar een circulaire economie staan we op een kantelpunt. Van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering. Steeds meer organisaties zien in dat de circulaire economie een […]

Portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland

Online

Tweede bijeenkomst - portfolio van vier bruggen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om samen te verkennen of zij een gezamenlijke aanbesteding kunnen doen voor de renovatie van vier bruggen; Balgzandbrug, […]

Bouwstroom Event

Online

Leren van elkaar en elkaar (digitaal) ontmoeten, dat is waar het om draait bij het Bouwstroom Event op 2 februari 2021. Alle spelers uit de bouw hebben de mogelijkheid zich te presenteren en met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop van een interactief en gevarieerd programma heeft u een beter beeld van de ruime […]