Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Het duurzame mobiliteitsprogramma Connected Transport Corridor

8 oktober 2020 van 9:30 am tot 12:00 pm

  • Datum: 08-10-2020
  • Locatie: Online
  • Productgroep: Thema Bijeenkomst
  • Soort: Gratis
  • Thema: Duurzame mobiliteit

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken te werken aan duurzame mobiliteit en minder CO2 uitstoot. Hiervoor maken we een Regionaal Mobiliteitsprogramma. Hoe ziet dit er in jouw regio uit? Wat kunnen we van elkaar leren?

Op 8 oktober vindt het derde leercafé RMP Klimaat plaats. Leer van de ervaringen over de Connected Transport Corridors. De oplossing voor duurzaam en veilig transport.

Leercafé 3: Het duurzame mobiliteitsprogramma “De Connected Transport Corridor”

Op 8 oktober vindt het derde leercafé plaats. Dit keer is het thema: de duurzame logistiek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Deze regio beslaat 23 gemeenten, van de havenstad tot het landelijke gebied van Voorne-Putten.

Duurzaam regionaal mobiliteitsprogramma
Joni Braas licht toe hoe deze regio tot een plan is gekomen voor duurzame mobiliteit, en hoe de zeer verschillende gemeentes hier – zelf en samen – invulling aan geven. Omdat slechts 16% van het verkeer in de regio binnen de gemeentegrens plaatsvindt, is het extra belangrijk om regionaal samen te werken. Naast de ambitie om in 2025 30% minder CO2-uitstoot door mobiliteit te bereiken, heeft de regio ook voorop gesteld dat het vervoer schoon en stil is, en minder ruimte in beslag neemt. De regio heeft een ‘menukaart’ van mogelijke maatregelen opgesteld, waaruit de verschillende gemeentes elk hun eigen keuze hebben gemaakt die passen bij hun context.

Connected Transport Corridors
Michiel Jak (Logistiek Strateeg) vertelt over het instrumentarium dat lokale overheden tot hun beschikking hebben om stedelijke logistiek te kunnen optimaliseren. Het ‘waarom’ en ‘wat’ is wel bekend, maar de ‘hoe’ is lastiger. Focus ligt op bouwlogistiek, maar ook afval en facilitaire logistiek krijgen aandacht. Een en ander moet leiden tot een gedragen en actiegerichte uitvoeringsagenda voor de MRDH die rond eind september gereed moet zijn. Een en ander moet leiden tot een betere bereikbaarheid van de woon- en werkkernen, lagere emissies en een verhoogde leefkwaliteit.
In Connected Transport Corridors wordt er binnen de provincie Zuid-Holland gewerkt aan het koppelen van logistieke stromen aan verkeersmanagement. Oftewel de logistieke bedrijven laten samenwerken met de gemeentelijke en provinciale wegbeheerders om te komen tot een optimaal gebruik van de weginfrastructuur. Deze samenwerking komt tot stand doordat vrachtwagens onder bepaalde omstandigheden prioriteit kunnen krijgen bij slimme verkeerslichten (iVRI’s). De slimme verkeerslichten kunnen de geschikte vrachtwagens herkennen en er mee communiceren. Achter deze aanpak zit een zogenaamde value case die voordelen biedt aan zowel de deelnemende publieke als private partijen in termen van brandstofbesparing, minder CO2 en NOx emissies, doorstroming, veiligheid en logistieke efficiëntie.

Wat kunnen andere regio’s leren van deze aanpak van de MRDH?
Welke oplossingen voor onderlinge verschillen heeft de regio gevonden, en welke barrières kwam ze onderweg tegen? Bezoek het café, luister mee en ga met elkaar in gesprek.

Doel en opbouw leercafé

Elke bijeenkomst presenteert een ervaringsdeskundige uit een regio of gemeente hoe zij invulling geven aan duurzame mobiliteit. We zoomen in op verschillende onderwerpen en praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld samenwerking tussen decentrale overheden, het werken aan deelmobiliteit, duurzame logistiek, en mobility as a service (MaaS), of monitoring en evaluatie voor het RMP. De nadruk ligt tijdens de leercafés op kennisuitwisseling, en er is dus ook altijd ruimte voor vragen en discussie met de spreker, en voor de deelnemers om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we gezamenlijk leren hoe regio’s het
RMP vormgeven.

Voor wie is dit leercafé bedoeld?

De leercafé’s zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers van decentrale overheden. Daarnaast is er ruimte voor adviesbureaus, onderzoekers uit het wetenschappelijk veld, belangengroepen etc.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een email met daarin de meest interessante bouwgerelateerde vakbeurzen, congressen, seminars en webinars die in de daaropvolgende 2 weken plaats vinden (voorbeeld).

Gelukt! Ter verificatie is zojuist een email naar jou verzonden. Controleer je 'Postvak in' of spam map om je aanmelding te bevestigen!