Regeling Verduurzaming

Regeling Verduurzaming

De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling. Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen woningeigenaren gezamenlijk een voorstel indienen. De...
Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet heeft minister Ollongren (BZK) per brief van 17 april 2020 aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. Relatie Omgevingswet...
Regeling Verduurzaming

Onderzoeksresultaten deels ingestorte AZ-stadion gepresenteerd

Ingestorte AZ-stadion door (hoge) neerwaartse windbelasting op de dakconstructie Onlangs heeft RoyalHaskoning DHV het eindrapport van onderzoek naar de technische oorzaken van het deels ingestorte AZ-stadion in Alkmaar gepresenteerd. Nagenoeg direct na het deels...